September 2, 2010

SOAL JAWAB : SYARIKAT DAN PEKARA BERKAITANSalam Saudara Radzi,

Web Blog Anda telah sedikit sebanyak membantu saya mendalami ilmu pensyarikatan. Terima Kasih.

Senario: Saya dan 2 rakan kongsi lain telah menjalankan perniagaan servis grafik selama 4 tahun secara 'perkongsian'. Saya rasa sudah sampai masanya untuk saya bergerak ke arah 'sdn bhd'Soalan saya:
  1. Selain dari 'limited liability' apakah faedah lain untuk saya bertukar dari 'perkongsian' kepada 'sdn bhd'?
  2. Adakah Modal berbayar RM100,000 bermaksud kami bertiga kena ada duit sebanyak itu dalam penyata akaun bank kami? Saya betul2 kurang faham tentang 'duit fizikal' yang perlu ada (SSM nak tengok dsb) dan juga modal yang telah kami laburkan semenjak 4 tahun beroperasi ini?
  3. Bolehkah share dibahagikan 3. e.g. 33.33% setiap pemegang saham?
  4. Adakah dibolehkan AGM hanya dengan 3 orang ahli dan memlih salah seorang menjadi CBOD?
Kekalkan usaha murni anda membimbing lebih ramai usahawan yang cetek ilmu seperti saya ini. Terima Kasih.

Ikhlas,

JAWAPAN:

Salam Tuan.


1. Antara faedah lain Syarikat Sdn. Bhd.

a. Cukai ... Kadar cukai Sdn. Bhd. ... apabila melebihi RM200,000 Pendapatan Bercukai ... adalah lebih baik daripada Milikan Tunggal (Enterprise) dan juga Perkongsian. Syk akan dapat berjimat dengan kadar cukai yg rendah berbanding entiti lain.
b. Dividen ... hanya boleh dikeluarkan kepada Pemegang Saham sahaja. Pemegang Saham akan menikmati Dividen ... tanpa membayar cukai lagi (Free of Tax) ... maksudnya penerima tidak akan dikenakan cukai. Syarat dan terma harus dipenuhi.
c. Kemudahan ... Pinjaman, Facilities OD, LC and TR .... akan lebih diutamakan kepada perniagaan Syarikat Sdn. Bhd.
d. Modal ...boleh meningkatkan saham secara peningkatan modal.. ianya adalah lebih selamat kerana ianya melalui SAHAM ... berbanding yg lain ... hanya dalam bentuk rekod sahaja. Sebagai contoh Saham Keutamaan ... saham yg biasa digunakan bagi penanam modal. Syarikat Sdn. Bhd sahaja yg boleh melakukan.
e. Boleh jual Syarikat ...pada masa akan datang ... ianya akan amat bernilai ... dan boleh dipindah milik secara selamat. Keuntungan atas jualan saham juga tak dikenakan cukai. Syarikat yg lama mempunyai Goodwill yg tersendiri.
f. Sifat Syarikat Sdn. Bhd. ...sifatnya adalah Kekal Abadi ... sepanjang hayat .. berbanding Perkongsian ... sebarang perubahan pekongsi ... akan menyebabkan perjanjian perkongsian diubah. Milikan Tunggal ... bergantung kepada umur pemilik ... ianya secara tersendiri akan terbubar apabila pemiliknya meninggal dunia.
g. Urusan Rasmi ... Syarikat Sdn. Bhd. ... boleh mewakilkan Agen .. seperti Agen Cukai, Setiausaha Syarikat dsb ... bagi menjalan urusan bagi pihak Syarikat. Ini tak boleh bagi Perkongsian dan Milikan Tunggal. Sebagai contoh perubahan aktiviti perniagaan atau alamat perniagaan ... kesemua rakan kongsi perlu hadir bagi mengesahkan perubahan diatas. ... payah bukan? dsb...
h. SOCSO ... hanya melindungi pekerja sahaja ... dan bukan Pemilik atau Rakan Kongsi ... tapi Syarikat Sdn. Bhd. ... para Pengarah kesemuanya dilindungi oleh SOCSO.

2. Modal RM100,000 ... secara Akta ... YA. Namun terdapat cara bagi meyelesaikan masalah ini. Adalah dinasihatkan supaya meningkatkan Modal Saham secara berperingkat. Sekiranya terdapat Modal yang ingin dimasukkan, perlulah dimaklumkan kepada Setiausaha Syarikat agar urusan kenaikkan saham tersebut dapat dilakukan dengan cara teratur. Modal Saham boleh ditingkat melalui secara TUNAI (CASH) atau BUKAN TUNAI (NON CASH). BUKAN TUNAI merujuk kepada selain daripada Tunai seperti Kenderaan, Bangunan, Stok Barang dan lain-lain yg boleh dinilaikan secara rasional dan bersesuaian.

3. Kadar 33.33% ... tak boleh ... sebab saham yg ditawarkan pada peringkat permulaan adalah pada nilai par iaitu RM1 sesaham. Gunakan angka genap dalam pembahagian Saham.

4. Boleh memilih dari salah seorang BOD.

Harap ini membantu.

RADZI
CA(M)

2 comments:

Admin said...

salam,
bolehkah saudara berikan penjelasan berkenaan DIVIDEN secara panjang lebar
a) bagaimana pemegang saham dapat menikmati dengan kadar yang tinggi
b) bagi syarikat sendirian berhad, adakah pemegang saham perlu membayar cukai berasingan dengan syarikat
c) jika berasingan...bagaimana dengan DIVIDEN yang telah di off-setkan? adakah DIVIDEN tersebut dikenakan cukai atau sebaliknya?
c) apakah syarat dan terma yang perlu dipatuhi bagi menikmati DIVIDEN?

Anonymous said...

Asslamualaikum. saudara yang dekenali, saya ingin bertanyakan soalan berkenaan hutang syarikat. masalah nya bergini( salah seorang shareholder meninggal dunia dalammasayang sama syarikat mengalami hutang yang banyak dan akaun syarikat adalah negatif. sapakah yang akan membayar hutang tersebut. dan bagaimanakah penyelesaian masaalah tersebut?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...