MENAMBAH WARGA ASING (BRUNEI) SEBAGAI PEMEGANG SAHAM

From     : "xxx"
To         : mr.radzi@ymail.com
Sent      : Saturday, November 9, 2013 3:44 PM
Subject : MENAMBAH WARGA ASING (BRUNEI) SEBAGAI PEMEGANG SAHAM

Salam, saya menjalankan perniagaan secara kecilan dan telah mendaftar sebuah enterprise untuk beberapa tahun. Bolehkah saya mohon untuk menambah warga asing (Brunei) sebagai pemegang saham? Apakah syarat-syaratnya?

Sekian, terima kasih.
Pn. XXX

JAWAPAN:

Waalaikumsalam, Puan.

Untuk makluman Puan, penambahan pemegang saham tidak berlaku di dalam enterprise. Hanya Syarikat Sendirian Berhad sahaja yang mempunyai pemegang saham. Enterprise hanya mempunyai penyumbang modal. Sekiranya Puan ingin menambah warga asing (Brunei) sebagai pemegang saham, perniagaan Puan perlu bertukar kepada Syarikat Sendirian Berhad.

Untuk pengetahuan Puan, perniagaan Milikan Tunggal (Enterprise ) secara undang-undang tidak boleh ‘di upgradekan’ kepada Syarikat Sdn. Bhd. Hal ini kerana kedua-dua entiti ditubuhkan di bawah akta yang berbeza iaitu bagi Enterprise, akta yang digunakan adalah Akta Perniagaan 1956 manakala Syarikat Sdn. Bhd. menggunakan Akta Syarikat 1965.

Sekiranya Puan ingin menubuhkan perniagaan Syarikat Sdn. Bhd., segala aktiviti dari perniagaan Enterprise termasuk aset dan liabiliti perlu dipindahkan ke entiti baru ini dan perniagaan Enterprise itu dikecilkan ataupun diberhentikan.

Untuk makluman Puan, di dalam Akta Syarikat 1965 tidak menghalang mana-mana warganegara asing untuk memegang saham  mahupun menjadi Pengarah bagi sesebuah Syarikat di dalam Malaysia. Oleh yang demikian, warga Brunei tersebut boleh menjadi pemegang saham di dalam Syarikat Sdn. Bhd. Puan, tetapi bukanlah di dalam perniagaan milikan tunggal (Enterprise).

Syarat-Syarat bagi penubuhan Syarikat adalah seperti berikut:

A.    PENGARAH

1) Seksyen 122(1), Akta Syarikat 1965 - Syarikat Sdn. Bhd. yang baru hendaklah mempunyai dua (2) orang Pengarah dan dua (2) orang Pemegang Saham di mana bermastautin atau beralamat di Malaysia.
2) Seksyen 122(2), Akta Syarikat 1965 - Berumur 18 tahun ke atas dan waras.
3) Seksyen 130, Akta Syarikat 1965
     o Tidak disabitkan muflis;
     o Tidak pernah didakwa di dalam atau di luar Malaysia atas sebarang kesalahan berkenaan dengan
        promosi, penubuhan dan pengurusan sesebuah pertubuhan;
     o Terlibat dalam penipuan atau ketidakjujuran yang dapat dihukum atau disabitkan dengan hukuman
        penjara 3 bulan atau lebih; atau
     o Di bawah Seksyen 132, 132A atau di bawah Seksyen 303, dalam tempoh lima tahun sebelum tarikh
        deklarasi ini
     o Tidak pernah dipenjarakan atas kesalahan yang dirujuk pada perenggan (2) dalam tempoh 5 tahun.

Sekian, dimaklumkan.

p/s : Harap dapat membantu
       Terima kasih. 

RADZI & CO.
Chartered Accountants (M)
28 November 2013

KEBENARAN MENJALANKAN PERNIAGAAN
From     :"xxx"
To         :
mr.radzi@ymail.com
Sent      :
Wednesday, October 30, 2013 6:26 PM
Subject : KEBENARAN MENJALANKAN PERNIAGAAN

Syarikat saya telah beroperasi selama 14 hari, tetapi saya belum mendapatkan kebenaran melalui Ketua Jabatan saya berkenaan dengan kegiatan saya di luar waktu kerja? Bolehkah saya mendapatkan kebenaran dari Ketua Jabatan saya setelah kedai saya beroperasi?

Sekian, terima kasih.

Pn. XXX

JAWAPAN:

Waalaikumsalam, Puan.

Untuk makluman Puan, sebagai golongan kakitangan penjawat awam yang ingin menjalankan perniagaan, Puan seharusnya terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada Ketua Jabatan. Hal ini penting bagi mengelakan masalah yang akan timbul pada kemudian hari. Sementara itu, dalam Peraturan 5, Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu mengenai pekerjaan luar juga menyatakan bahawa penjawat awam perlu mendapat kebenaran daripada Ketua Jabatan terlebih dahulu.

Peraturan ini juga membenarkan Penjawat awam memegang jawatan Pengarah dengan syarat:
- Di luar waktu pejabat
- Tidak menjejaskan kebergunaannya sebagai pegawai awam
- Tidak bercanggah dengan kepentingan perkhidmatan awam

Disebabkan Puan telah menjalankan perniagaan tersebut sebelum mendapat kebenaran daripada Ketua Jabatan, Puan perlu menerangkan hal sebenar kepada Ketua Jabatan bagi menjelaskan perkara tersebut.

Sekian, dimaklumkan.

p/s : Harap dapat membantu
       Terima kasih. 

RADZI & CO.
Chartered Accountants (M)
27 November 2013

ENTERPRISE KEPADA SDN. BHD.SOALAN:

Salam Tuan,
Saya mempunyai syarikat kontraktor kelas F enterprise, lengkap bersama lesen MOF. Masalahnya agak sukar untuk saya mendapatkan kontrak pembekalan kerajaan yang menggunakan lesen MOF kerana syarikat saya adalah enterprise bukan Sdn. Bhd. Jadi saya bercadang untuk menukar syarikat saya dari enterprise ke Sdn. Bhd. tetapi saya tidak tahu caranya. Mohon penerangan dari pihak tuan cara dan syarat-syarat yang diperlukan.

Sekian terima kasih

En. XXX

JAWAPAN:

Waalaikumsalam, En. XXX.

Untuk makluman Tuan, perniagaan Milikan Tunggal (Enterprise) secara undang-undang tidak boleh dinaik tarafkan kepada Syarikat Sdn. Bhd. Hal ini kerana kedua-dua entiti ditubuhkan di bawah akta yang berbeza iaitu bagi Enterprise, akta yang digunakan adalah Akta Perniagaan 1956 manakala Syarikat Sdn. Bhd. menggunakan Akta Syarikat 1965. 

Sekiranya Tuan Ingin menubuhkan perniagaan Syarikat Sdn. Bhd., segala aktiviti dari perniagaan Enterprise termasuk aset dan liabiliti boleh dipindahkan ke entiti baru ini dan perniagaan Enterprise itu dikecilkan ataupun diberhentikan.

Syarat-Syarat bagi penubuhan Syarikat adalah seperti berikut:

A) PENGARAH
 1. Seksyen 122(1), Akta Syarikat 1965 - Syarikat Sdn. Bhd. yang baru hendaklah mempunyai dua(2) orang Pengarah dan dua(2) orang Pemegang Saham di mana bermastautin atau beralamat di Malaysia.
 2. Seksyen 122(2), Akta Syarikat 1965 - Berumur 18 tahun ke atas dan waras.
 3. Seksyen 130, Akta Syarikat 1965:
 • Tidak disabitkan muflis 
 • Tidak pernah didakwa di dalam atau di luar Malaysia atas sebarang kesalahan berkenaan dengan promosi, penubuhan dan pengurusan sesebuah pertubuhan; 
 • Terlibat dalam penipuan atau ketidakjujuran yang dapat dihukum atau disabitkan dengan hukuman penjara 3 bulan atau lebih ; atau 
 • Di bawah Seksyen 132, 132A atau di bawah Seksyen 303, dalam tempoh lima tahun sebelum tarikh deklarasi ini. 
 • Tidak pernah dipenjarakan atas kesalahan yang dirujuk pada perenggan (2) dalam tempoh 5 tahun.
B) PENUBUHAN SYARIKAT
 1. Dokumen yang diperlukan:
 • 1 salinan I/C bagi setiap Pengarah dan Pemegang Saham (depan & belakang) 
C) TEMPOH MELENGKAPKAN PROSES PENUBUHAN: 4 @ 5 hari bekerja

D) PAKEJ PENUBUHAN SYARIKAT
 • Pakej RM 2,200
 • Pakej RM 2,500
 • Pakej RM 3,100
 • Pakej RM 4,600
Sekian, dimaklumkan.

p/s : Harap dapat membantu
       Terima kasih.  

RADZI & CO.
Chartered Accountants (M)

SYARIKAT TIDAK AKTIFFrom     :"xxx"
To         : mr.radzi@ymail.com
Sent      : Sunday, July 28, 2013 10:28 AM
Subject : SYARIKAT TIDAK AKTIF

Assalam Tuan,
Kami mempunyai syarikat SDN BHD tetapi syarikat kami telah hampir setahun tidak aktif dan kami tidak pernah mengadakan sebarang mesyuarat dan audit. Jadi kami ingin bertanya adakah satu kesalahan jika syarikat ini tidak aktif dan bolehkan kami menutup syarikat ini dari terus beroperasi.

Sekian terima kasih.

En. XXX

JAWAPAN:

Waalaikumsalam, En. XXX.

Untuk makluman Tuan,
 1. Tidak menjadi satu kesalahan jika Syarikat Tuan tidak aktif. Walaubagaimanapun, sekiranya Syarikat Tuan tidak aktif, Syarikat seharusnya menyerahsimpan dokumen Penyata Tahunan dan Penyata Kewangan (Seksyen 165, Akta Syarikat 1965) kepada pihak SSM. Hal ini bagi mengelakkan Syarikat dan Pengarah Syarikat dikenakan kompaun.
 2. Penutupan Syarikat daripada terus beroperasi boleh dilakukan dan proses penutupan ini lebih dikenali sebagai ‘Strike Off’. Seksyen 308, Akta Syarikat 1965 menyediakan prosedur bagi syarikat dibubarkan tanpa perlu menjalankan proses formal penggulungan.
Diharap dapat membantu.

Sekian. Terima kasih.

PROSEDUR PENUTUPAN SYARIKAT (Bahagian 2)
3. Seksyen 308 (3) Akta Syarikat 1965

3.1. Berdasarkan Seksyen 308 (3) Akta Syarikat 1965, Pendaftar boleh memotong sesebuah nama Syarikat yang telah digulung jika Pendaftar mempunyai sebab yang munasabah untuk mempercayai bahawa:

i. Tiada pelikuidasi bertindak;
ii. Hal ehwal Syarikat digulung sepenuhnya dan untuk tempoh enam (6) bulan pelikuidasi telah lalai dalam mengemukakan apa-apa penyata yang dikehendaki dibuat olehnya;
iii. Hal ehwal syarikat itu telah sepenuhnya digulung di bawah Seksyen 217 Akta Syarikat 1965 (Bahagian X, Bahagian 2) dan tiada aset atau aset yang ada tidak mencukupi untuk membayar kos mendapatkan suatu perintah Mahkamah untuk membubarkan syarikat.

3.2. Kejadian Jika Tiada Pelikuidasi Adakah Pemangku Pendaftar boleh menjalankan budi bicaranya untuk
       memotong nama Syarikat jika dia mempunyai sebab yang munasabah untuk mempercayai bahawa tiada
       pelikuidasi yang bertindak dalam keadaan berikut:

i. Pelantikan seorang Pelikuidasi yang diperuntukkan di bawah perintah penggulungan. Walau bagaimanapun, Pelikuidasi yang dilantik gagal atau enggan untuk menyerahkan Notis Pelantikan menurut Seksyen kepada 280 Akta  Syarikat 1965 dengan Pendaftar;
 ii. Apabila kematian Pelikuidasi tidak mempunyai pengganti;
iii. Pelikuidasi telah dilantik tetapi dia tidak atau gagal atau enggan untuk menjalankan tugasnya sebagai
Pelikuidasi;
iv. Mana-mana sebab lain yang dirasakan sesuai oleh Pendaftar untuk menjalankan budi bicaranya.

4. Keperluan untuk permohonan menurut Seksyen 308 (3)

Di bawah sub-perenggan (b) dan (c) sebagaimana yang disebut dalam perenggan 3.1 di atas iaitu di mana terdapat seorang Pelikuidasi yang bertindak, Pendaftar boleh menjalankan kuasanya atas kehendaknya sendiri dan juga boleh mempertimbangkan untuk memohon kuasa itu menurut permohonan yang dimulakan oleh Pelikuidasi Syarikat. Atas permohonan oleh pelikuidasi, Pendaftar akan berpuas hati bahawa Pelikuidasi memenuhi keperluan berikut:

4.1. Hal ehwal Syarikat kekal tidak berubah untuk tempoh enam (6) bulan atau lebih.
4.2. Hal ehwal Syarikat telah digulung sepenuhnya dan tiada aset yang tinggal.
4.3. Pihak syarikat tidak perlu mempunyai apa-apa aset yang perlu ditadbir oleh Pelikuidasi sebelum
membuat permohonan.
4.4. Syarikat tidak perlu mempunyai apa-apa penalti tertunggak atau tawaran kompaun di bawah Akta Syarikat 1965.
4.5. Semua cukai liabiliti tertunggak (jika ada) dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri yang ditanggung oleh Pelikuidasi dalam mentadbir estet syarikat mesti mempunyai diselesaikan sepenuhnya.
4.6. Semua hutang kepada jabatan Kerajaan dan agensi-agensi lain yang ditanggung oleh Pelikuidasi dalam mentadbir harta syarikat mesti diselesaikan sepenuhnya.
4.7. Pelikuidasi atau Syarikat tidak boleh terlibat dalam apa-apa prosiding undang-undang sama ada di dalam atau di luar Malaysia.

Garis panduan di atas adalah berdasarkan daripada SSM dan Tuan boleh membuat penutupan nama syarikat berdasarkan garis panduan di atas. Sekiranya Tuan menghadapi kesulitan bagi menutup Syarikat Sdn. Bhd. milik Tuan, Tuan boleh merujuk terus kepada Setiausaha Syarikat Tuan untuk maklumat lanjut.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
back to top