July 4, 2010

SOAL JAWAB: PENGGABUNGAN AKTIVITI PERNIAGAAN


Salam.

Quote:
a. Untuk Syarikat Enterprise, perlukah disediakan akaun oleh akauntan bertauliah, atau sesiapa sahaja, especially untuk kiraan cukai?
b. Andai akaun dibolehkan buat sendiri oleh pemilik yang hanya tahu basic keluar masuk wang sahaja, adakah ianya diiktiraf oleh LHDN untuk kiraan cukai?
a. Bagi Perniagaan Enterprise (milikan tunggal), penyediaan akaun boleh dilakukan oleh Tuan Punya perniagaan. Pada kebiasaanya, Laporan Kewangan tersebut akan menyatakan bahawa Pemilik bertanggungjawab dan perkara-perkara yang dinyatakan adalah benar dan ditandatangani oleh mereka.

b. Diiktiraf oleh LHDN. Basic keluar masuk wang adalah sebahagian daripada catatan akaun atau lebih mudah, ianya dipanggil Buku Bank atau Tunai (Cash Book). Namun, ianya adalah sebahagian daripada akaun. Bagaimana pula dengan perkara-perkara Pengiraan Cukai Dibayar, Elaun Modal dan juga Kerugian Dibawa ke hadapan, semuanya perlu pengiraan tersendiri. Di sini, Pemilik Perniagaan perlu melengkapkan BORANG B sebaik mungkin termasuk dengan isu-isu di atas tadi.

Untuk makluman, polisi percukaian kita telah memasuki era Sistem Taksiran Sendiri. Antara ciri-cirinya, bagi pemilik Perniagaan Tunggal tidak perlu lagi menyerahkan Penyata Kewangan perniagaan ke LHDN. Sebaliknya, pihak LHDN akan membuat audit ke atas perniagaan tersebut. Pada kebiasaanya, 4 tahun sekali. Ini adalah berdasarkan budi bicara dan kaedah mereka tersendiri. Sekiranya mereka mendapati pelaporan kewangan di dalam BORANG B meragukan, mereka berhak untuk membuat Audit Cukai ke atas perniagaan tersebut.

Oleh yang demikian, pelaporan kewangan dan pengiraan cukai perlu dilakukan sebaik mungkin bagi mengelakkan masalah di kemudian hari.

Quote:
Andai pemilik ada beberapa Syarikat Sdn. Bhd & Enterprise, seterusnya bercadang digabungkan di atas satu syarikat induk (holding), soalannya,
a) kiraan cukai berdasarkan setiap syarikat atau akaun disatukan (syarikat induk) untuk pengiraan?
b) perlukah syarikat induk (holding) diambil dari salah satu syarikat atau lebih baik create satu syarikat holding baru ?
Harap ada yang membantu.
Soalan tak berapa difahami. Apa yang dikatakan 'digabungkan'?
Saya cuba membuat penerangan berdasarkan andaian dan pemahaman saya ke atas soalan di atas.

Setiap perniagaan samada Perniagaan Enterprise mahu pun Syarikat Sdn. Bhd. perlulah ditaksirkan secara berasingan. Ini bermaksud, bagi perniagaan Enterprise (Milikan Tunggal), keuntungan perniagaan akan jatuh kepada pemilik perniagaan. Maka, cukai ditaksirkan ke atas pemilik perniagaan dan pemilik akan bertanggungjawab ke atasnya. CUKAI INDIVIDU

Manakala bagi Syarikat, keuntungan Syarikat akan ditaksirkan akan cukai ke atas Syarikat. Syarikat akan menanggung cukai tersebut dan bukan Pemegang Saham. CUKAI SYARIKAT

Berdasarkan soalan a), pengiraan disatukan, sebenarnya ini adalah salah satu cara bagi mereka (Cukai Individu) mengurangkan cukai individu mereka. Namun perlu ada cara yang bersesuaian, bukannya mudah.

Sekiranya pendapatan keuntungan diperoleh melalui Perniagaan Enterprise dan pada masa yang sama individu tersebut mendapat gaji atau imbuhan dari Perniagaan Syarikat Sdn. Bhd., maka segala pendapatan tersebut akan ditaksirakan bersama bagi pengiraan Cukai Individu.

Bagi perniagaan Syarikat Sdn. Bhd. akan ditaksirkan ke atas Syarikat. Syarikat akan menanggungnya.

Soalan b), saya rasa lebih merujuk kepada penggabungan aktiviti ke dalam satu entiti sahaja atau diletakkan kesemuanya di satu tempat termasuk Sales, Purchase dan lain-lain kos.

Pandangan saya, sekiranya anda mempunyai perniagaan Syarikat Sdn. Bhd., maka sewajarnya anda meletakkan kesemua aktiviti tersebut di bawah satu bumbung iaitu Syarikat Sdn. Bhd. Tak perlu untuk mewujudkan Syarikat Holding baru sekiranya perniagaan yang ada bersesuaian.

Syarikat Sdn. Bhd. mempunyai lebih banyak manfaat berbanding Perniagaan Enterprise (Milikan Tunggal). Antara manfaatnya:

  1. Kadar Cukai berbeza. Kalau perniagaan maju, Enterprise mempunyai kadar cukai tinggi berbanding Syarikat Sdn. Bhd. (apabila melepasi tahap)
  2. Dividen. Perniagaan Enterprise tidak boleh membayar Dividen berbanding Syarikat Sdn. Bhd. Seperti yang saya maklumkan sebelum ini, sebarang cukai Syarikat Sdn. Bhd. yang Syarikat bayar ke LHDN, akan digunakan untuk "set-off" dengan Dividen. Oleh yang demikian, Syarikat tidak perlu lagi membayar Cukai Atas Dividen. Ini adalah salah satu Aset bagi Syarikat Sdn. Bhd.
  3. Pinjaman. Lebih mudah dari Perniagaan Enterprise.
  4. Liabiliti Terhad dan banyak lagi

ps/: harap ini membantu

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...