January 3, 2009

SENARIO: PEMILIKAN, PENUKARAN & PEMINDAHAN SAHAM SYARIKAT


Quote:
Daripada huraian di atas, adakah sesuatu perjanjian seperti pemilikan saham atau pemberian imbuhan telah dibuat semasa proses pemerbadanan syarikat atau perlu ada perjanjian tambahan untuk mengelak kejadian di atas daripada terjadi.
1. Sebarang perjanjian dibuat sebelum penubuhan Syarikat adalah tidak sah sebab Syarikat masih belum ditubuhkan.
2. Pada kebiasaanya, imbuhan-imbuhan akan ditetapkan bersama Pemegang Saham ataupun Lembaga Pengarah di dalam Mesyuarat Agung dan juga bergantung kepada situasi. Sebagai Pengarah kita tidak boleh sewenang-wenangnya meletakkan ganjaran sesuka hati terutamanya yang tidak rasional. Ini mungkin akan menimbulkan masalah terutama kepada Pemegang Saham mahu pun Pengarah-pengarah lain yang tidak berpuas hati. Namun begitu, tindakan sewajarnya adalah menyatakan dalam bentuk bertulis (Resolusi) akan ganjaran-ganjaran yang boleh diperolehi dan mendapatkan kelulusan Para Pengarah atau Pemegang Saham lain. Perkara ini banyak bergantung kepada toleransi dan persetujuan bersama. Pengarah juga tidak boleh membuat sesuatu yang mana beliau mempunyai kepentingan sendiri melainkan memberitahu dan mendapat kelulusan Lembaga Pengarah.

Quote:
Pada pandangan saudara, apakah cara yang menjadi asas terbaik yang boleh kita lakukan melalui proses undang-undang dan tentunya semasa proses pemerbadanan syarikat supaya dapat dijadikan panduan asas kepada bakal pemegang saham syarikat untuk mengawal kejadian daripada menyusahkan diri di kemudian hari?
Proses undang-undang boleh dilakukan sekiranya terdapat pelanggaran atau kesalahan seperti yang termaktub di dalam Akta Syarikat. Oleh yang demikian, sebagai Pemegang Saham mahu pun sebagai Pengarah perlulah:
1. Sentiasa berhati-hati dalam sebarang urusan berkaitan hal-ehwal Syarikat sekiranya memegang jawatan Pengarah atau juga selaku Pemegang Saham.
2. Kena faham hak-hak dan tanggungjawab sebagai Pemegang Saham, Pengarah dan Syarikat. Amat Penting.
3. Sentiasa menimba ilmu dalam bidang dan jawatan kita ceburi. Sila faham juga akan Borang-borang yang kita tanda tangani.
4. Kena faham Akta Syarikat, Memorandum & Artikel Syarikat. Ini penting.
5. Merujuk kepada orang yang bertanggungjawab seperti Company Secretary, Lawyer, Auditor, Akauntan dsb bagi mendapatkan penjelasan dan kefahaman yg lebih tentang sesuatu pekara.

Quote:
Seperti apa yang diterangkan, penjualan atau pemindahan saham oleh pemegang saham tidak memerlukan kelulusan sesiapa. Adakah cara ini telah ditetapkan dalam Akta Syarikat atau boleh diubah, atau ada syarat-syarat tertentu yang telah ada dalam Akta Syarikat 1965? Apakah rasionalnya cara ini atau ini adalah memang cara pemegang saham penjual atau memindahkan saham mereka? Bagaimana cara ini masih dapat melindungi pemegang saham lain supaya mereka tidak terlibat dengan risiko yang tidak baik dari situasi ini? Sekian.
Penjualan saham individu atau entiti yang memegangnya adalah hak mereka. Mereka boleh menjual kepada sesiapa sahaja. Tiada larangan atau sekatan di dalam Akta Syarikat. Namun sesetengah kes terdapat beberapa perkara khas tentang pekara pemindahan dan pengubahan saham yang mana ianya perlu dipatuhi seperi termaktub di dalam Artikel Syarikat. Menurut Seksyen 8 Akta Syarikat menerangkan bahawa saham-saham boleh dipindahkan secara bebas oleh pemegang-pemegang saham kecuali terdapat peruntukkan yang spesifik telah dinyatakan di dalam Artikel sesebuah Syarikat. Ini lebih banyak merujuk kepada prosedur-prosedur pemindahan dan pematuhan. Namun pekara ini jarang-jarang berlaku terutamanya pada Syarikat-syarikat biasa.

Cuma di sini, kita perlu mengkaji akan impak dari penjualan saham tersebut. Contoh, kalau kita pegang majoriti saham, katakan 80% dan kemudian kita jual semua kepada Syarikat, secara automatik, Syarikat akan menjadi anak Syarikat kepada pemegang saham baru. Bagi Syarikat Berhad (Public Listed) pula, mereka mempunyai tatacara dan polisi-polisi tertentu tentang penjualan saham seperti contoh yang saya nyatakan di atas.


Bagi pemegang saham lain, ianya jarang memberikan risiko tak baik. Sebarang pemindahan atau penjualan saham kepada yang lain secara dasar tidak memberikan kesan yang buruk atau tidak baik kerana tujuan Syarikat adalah untuk berniaga dan bagi pemegang saham pula ingin mendapat pulangan terhadap modal mereka tadi dalam bentuk Dividen.


p/s: Harap ini membantuNote : Dipetik dari Forum Carigold
http://www.carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=2868
u

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...