October 20, 2008

BADAN BERKANUN


PENUBUHAN

Pada kebiasannya Badan Berkanun ditubuhkan oleh kerajaan dengan tujuan untuk membangunkan sesuatu industri dan juga menjaga kepentingan rakyat.
  • Diwujudkan melalui Akta Parlimen @ Enakmen Negeri.
  • Ditubuhkan secara perbadanan. Mempunyai tugas dan kaedah pengoperasiannya mirip sektor swasta.
  • Contoh : KWSP, UDA, Suruhanjaya Syarikat Malaysia(SSM), LHDN, Perbadanan Kemajuan Negeri dsb.
  • Beberapa badan berkanun di Malaysia telah diswastakan melalui Dasar Penswastaan dan Pensyarikatan pada tahun 1980an seperti TNB dan Syarikat Telekom Malaysia.
  • Menggabungkan matlamat sosial dengan keuntungan.
KELEBIHAN BADAN BERKANUN
  • Mementingkan kebajikkan masyarakat. Ini merupakan matlamat utama kebajikan sosial.
  • Modal mudah diperolehi dari kerajaan.
KELEMAHAN BADAN BERKANUN
  • Ketidakcekapan berlaku. Tiada wujud persaingan, kurang motivasi untuk bekerja.
  • Badan berkanun yang besar menyebabkan sistem pengurusan yang kompleks dan rumit.
  • Proses membuat keputusan dipengaruhi oleh politik.

1 comment:

yaasin selamat said...

kelemehan nye ada lagi keuntungan hanya berape percent akan diagihkan kepada kerajaan...seperti tnb harga selalu jew nak naik...sperti selalu berlaku kerugian...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...