October 18, 2008

PENGENALAN: BENTUK PEMILIKAN PERNIAGAAN


BENTUK PEMILIKAN PERNIAGAAN :


  • Pemilikan Tunggal (Enterprise)
  • Perkongsian (Partnership)
  • Syarikat (Sendirian Berhad (Sdn.Bhd.) dan Awam (Berhad))
  • Koperasi
  • Badan-Badan Berkanun

FAKTA PENTING
  • Tidak ada satu bentuk milikan perniagaan yang terbaik. Ianya bergantung kepada keperluan seorang pemilik atau bakal pemilik.
  • Jenis milikan perniagaan di Malaysia tertakluk kepada Peruntukan Akta-akta yang temaktub.
  • Pendaftaran perniagaan perlu mengikuti prosedur dan tataurus yang telah ditetapkan.
  • SSM bertanggunjawab ke atas pentadbiran & penguatkuasaan undang-undang berikut: Akta Syarikat, Perniagaan, Perkongsian Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 dsb.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...